Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Parametry wirulencji szczepów Candida albicans izolowanych z ontocenozy pochwy pacjentek z kandydozą

Autor:
Elżbieta Krajewska-Kułak, Wiaczesław Niczyporuk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
1998
Tom:
5
Numer:
1
Strona początkowa:
15
Strona końcowa:
22
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Candida, drożdżyca pochwy, aktywność enzymatyczna, adherencja, oporność na leki przeciwgrzybicze
Czytaj

Badaniem objęto 112 szczepów Candida albicans izolowanych z ontocenozy pochwy pacjentek z przewlekłą nawrotową kandydozą pochwy. Celem pracy było wykazanie zależności pomiędzy stanem klinicznym pacjentek a aktywnością enzymatyczną wyizolowanych grzybów drożdżopodobnych, a także ich zdolnością adherencji do nabłonka błony śluzowej policzka oraz opornością na leki. Stwierdzono, że szczepy izolowane od pacjentek objawowych charakteryzowały się w większości jednoczesną aktywnością lipolityczno-proteolityczną (67,9%). Izolaty te wykazywały także znamiennie statystycznie wyższą aktywność badanych 19 hydrolaz, większą zdolność adherencji oraz zwiększoną oporność na oceniane antymikotyki w porównaniu ze szczepami posiadającymi tylko aktywność lipolityczną lub proteolityczną. Uzyskane wyniki sugerują, że w przypadku szczepów o aktywności lipolityczno-proteolitycznej występuje wyższa aktywność hydrolityczna, większa zdolność adherencji do nabłonka błony śluzowej jamy ustnej oraz wzmożona oporność na antymikotyki. Może to przemawiać za zwiększoną zjadliwością tych szczepów i być przyczyną nawrotowego charakteru kandydozy.