Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Świeży zawał serca z uniesieniem odcinka ST u osób starszych. Jak skutecznie leczyć tę populację chorych?

Autor:
Tomasz Pawłowski, Robert J. Gil
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
1
Strona początkowa:
37
Strona końcowa:
43
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zawał serca, angioplastyka, wiek podeszły
Czytaj

Wzrastająca liczba chorych w wieku podeszłym, tj. powyżej 75 roku życia, prowadzi do coraz większego odsetka pacjentów poddawanych pierwotnej angioplastyce wieńcowej. Celem pracy jest przedstawienie charakterystyki klinicznej i wyników badań klinicznych leczenia ostrych zespołów wieńcowych u pacjentów w podeszłym wieku. W pracy omówiono odrębności kardiologii wieku starszego, wskazania, wyniki i powikłania leczenia fibrynolitycznego oraz inwazyjnego. Przedstawiono także ogólnointernistyczne powikłania leczenia świeżego zawału serca w populacji osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem sposobów ich zapobiegania.