Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nieinwazyjne techniki obrazowe w diagnostyce stabilnej choroby wieńcowej

Autor:
Piotr Lipiec, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
1
Strona początkowa:
44
Strona końcowa:
51
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
stabilna choroba wieńcowa, diagnoza, techniki obrazowe
Czytaj

Nieinwazyjne techniki obrazowe są cennymi narzędziami w diagnostyce przewlekłej choroby niedokrwiennej serca. Dostarczają one zarówno istotnych informacji czynnościowych, dotyczących spoczynkowej i wysiłkowej perfuzji oraz funkcji mięśnia sercowego, jak i informacji morfologicznych dotyczących obecności ewentualnych zwężeń nasierdziowych tętnic wieńcowych. Do najczęściej stosowanych technik obrazowych należą scyntygrafia perfuzyjna i echokardiografia obciążeniowa. Magnetyczny rezonans jądrowy, tomografia komputerowa i pozytonowa tomografia emisyjna są znacznie mniej rozpowszechnione, zaś echokardiografia perfuzyjna znajduje się wciąż w fazie badań. Autorzy artykułu przedstawiają metodykę, ograniczenia, wartość diagnostyczną i zastosowanie oraz kierunki rozwoju nieinwazyjnych technik obrazowych stosowanych w diagnostyce stabilnej choroby wieńcowej.