Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Fala Osborna u chorego ze śmiercią pnia mózgu

Autor:
Agata Milewska, Przemysław Guzik, Rafał Baranowski, Roman Jankowski, Magdalena Rudzka, Stanisław Nowak, Henryk Wysocki
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
1
Strona początkowa:
65
Strona końcowa:
66
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
fala Osborna, hipotermia, uraz czaszkowo-mózgowy
Czytaj

U 38-letniego pacjenta z rozległym uszkodzeniem mózgu po napadzie padaczkowym w rutynowym zapisie EKG stwierdzono w większości odprowadzeń obecność fali Osborna o dużej amplitudzie. Falę Osborna spotyka się w przebiegu hipotermii, zwykle jednak w mniejszej liczbie odprowadzeń. U badanego pacjenta w chwili wykonania EKG stwierdzano prawidłową temperaturę ciała, choć poprzedniego dnia obserwowano krótkotrwały epizod hipotermii. W pracy omówione jest powstawanie fali Osborna i jej występowanie w różnych stanach klinicznych bez hipotermii.