Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Niewielki, pękający tętniak ściany tylnej lewej komory serca - opis przypadku

Autor:
Maciej Rachwalik, Anna Goździk, Andrzej Stachurski, Marek Pelczar, Wojciech Kustrzycki
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
1
Strona początkowa:
67
Strona końcowa:
69
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
tętniak serca, pomosty aortalno wieńcowe, zawał serca
Czytaj

60-letni pacjent po ostrym zespole wieńcowym z uniesieniem odcinka ST leczonym pierwotną angioplastyką został przyjęty do kliniki celem rewaskularyzacji mięśnia sercowego z powodu pozawałowej dławicy piersiowej. W przedoperacyjnym badaniu ultrasonograficznym serca stwierdzono odcinkowe zaburzenia kurczliwości, pod postacią, hipokinezy ściany dolnej i przegrody międzykomorowej w segmentach koniuszkowo-środkowych, z globalną frakcją wyrzutową około 50%. W czasie zabiegu operacyjnego stwierdzono krew w worku osierdziowym, a w zakresie ściany tylnej tętniak szerokości około 2 cm. Wykonano rewaskularyzację mięśnia sercowego oraz plikację tętniaka. Zastosowana metoda zaopatrzenia tętniaka ściany tylnej lewej komory jest zadowalająca i przynosi oczekiwane rezultaty.