Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Metody antropometryczne w ocenie rozwoju somatycznego dzieci z chorobami metabolicznymi

Autor:
Iwona Palczewska, Ilona Szilágyi-Pągowska, Katarzyna Pawlik-Chmielewska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2003
Tom:
9
Numer:
1
Strona początkowa:
49
Strona końcowa:
54
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
rozwój somatyczny, choroby metaboliczne, stan odżywienia, antropometria
Czytaj

Przebieg rozwoju somatycznego uwarunkowany jest czynnikami genetycznymi i środowiskowymi. Wśródczynników środowiskowych istotną rolę odgrywa zachorowalność, a szczególnie choroby przewlekłe, w tym metaboliczne. Uważa się, że wpływ chorób przewlekłych na powstawanie zaburzeń rozwojowych może być oparty o 5 mechanizmów: czynniki żywieniowe, utrata białka, przewlekłe stany zapalne, niedotlenienie tkankowe i zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej oraz stosowane leki. Ocena rozwoju somatycznego, zwłaszcza obserwacje długofalowe w chorobach przewlekłych, dostarczają istotnych informacji natemat przebiegu rozwoju i oddziaływania czynników szkodliwych, a także umożliwiają ocenę efektu stosowanegoleczenia. Pozwalają także określić kiedy i w jakim stopniu rozwój dziecka uległ zahamowaniu lub przyspieszeniu. Omówiono rodzaje, znaczenie i interpretację pomiarów antropometrycznych, które powinnyznaleźć zastosowanie w ocenie poziomu i dynamiki procesów wzrastania i stanu odżywienia dzieci z chorobamimetabolicznymi.