Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Leczenie przepukliny pępowinowej i wytrzewienia wrodzonego - 30-letnie doświadczenie

Autor:
Jadwiga Szczepińska-Sobutka, Paweł Osemlak, Jerzy Osemlak
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2007
Tom:
37
Numer:
1
Strona początkowa:
10
Strona końcowa:
15
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
przepuklina pępowinowa, wytrzewienie wrodzone
Czytaj

Wprowadzenie: Przepuklina pępowinowa (omphalocele) i wytrzewienie wrodzone (gastroschisis) należą do ciężkich, lecz na szczęście dość rzadkich wad rozwojowych, dotyczących powłoki brzucha i przewodu pokarmowego, wymagających diagnostyki i leczenia w specjalistycznych ośrodkach chirurgii dziecięcej mających duże doświadczenie w chirurgii noworodka. Celem pracy było przedstawienie doświadczenia klinicznego w diagnostyce i leczeniu dzieci z przepukliną pępowinową i wytrzewieniem wrodzonym, ze zwróceniem uwagi na postęp w badaniach prenatalnych i zmianę podejścia terapeutycznego na przestrzeni ostatnich 30 lat. Materiał i metody: Analizie poddano dzieci leczone w Klinice Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej AM w Lublinie z powodu przepukliny pępowinowej lub wrodzonego wytrzewienia w okresie od 1976 do 2005 roku. Wyniki: W okresie 30 lat w Klinice Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej AM w Lublinie leczono 120 dzieci z powodu przepukliny pępowinowej i 55 dzieci z wrodzonym wytrzewieniem. Większość chorych była w okresie noworodkowo-niemowlęcym. Stosowano różne metody leczenia operacyjnego lub zachowawczego, które zależały od wielu czynników - w tym od objętości i rodzaju przemieszczonych poza jamę brzuszną narządów, wad towarzyszących, tygodnia ciąży, stanu ogólnego noworodka, średnicy pierścienia pępkowego, zakażenia worka przepuklinowego i jego zawartości. Wnioski: 1. Z upływem lat zmieniły się metody diagnozowania i leczenia przepuklin pępowinowych oraz wytrzewień wrodzonych, z tendencją do wykonywania badań prenatalnych i operacji jednoetapowych. 2. Postęp w diagnostyce i leczeniu zmniejszył śmiertelność dzieci z omphalocele i gastroschisis (mimo nadal dużej śmiertelności, zwłaszcza w grupie chorych z wytrzewieniami). 3. Złożone przypadki wytrzewień i przepuklin pępowinowych powinny być prowadzone w ośrodkach leczących noworodki, z nowoczesną terapią przed- i pooperacyjną, w tym z żywieniem pozajelitowym.