Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Olbrzymie guzy ogonowo-krzyżowe - strategia postępowania leczniczego. retrospektywna analiza 15 przypadków

Autor:
Anna Piaseczna-Piotrowska, Andrzej Chilarski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2007
Tom:
37
Numer:
1
Strona początkowa:
20
Strona końcowa:
23
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
guzy krzyżowo-ogonowe, diagnostyka prenatalna, leczenie operacyjne, wyniki leczenia
Czytaj

Celem pracy była prezentacja doświadczenia autorów w zakresie prowadzenia noworodków z olbrzymim guzem ogonowo-krzyżowym. Materiał i metody: Badanie retrospektywne objęło grupę 15 noworodków z olbrzymim guzem ogonowo-krzyżowym, operowanych w latach 1995-2005 w klinice. Analizie poddano następujące parametry: wiek ciążowy, masę urodzeniową ciała, wielkość guza, wiek dziecka w chwili operacji, postępowanie operacyjne, obraz histopatologiczny guza. Wyniki: ?redni wiek ciążowy badanych noworodków wynosił 36,2 hbd, a ich masa ciała wahała się od 2300 do 4350 g. ?rednie wymiary guza to: 14,3x11,2x7,6 cm. W większości przypadków był to typ I guza wg klasyfikacji Altmana. Wiek dziecka w chwili operacji wahał się od 3 godzin do 9 dni. U wszystkich pacjentów guz był resekowany z dojścia krzyżowego, za specjalnym zwróceniem uwagi na wczesne podwiązanie naczyń krzyżowych przyśrodkowych. Badania histopatologiczne w 6 przypadkach wskazały na lity charakter guza (potworniak z szczególnie bogatym łożyskiem naczyniowym), inne zawierały liczne torbiele. Niewydolność oddechowa i krążeniowa oraz wcześniactwo były przyczyną zgonu jednego noworodka. Wnioski: Noworodki z olbrzymimi guzami krzyżowo-ogonowymi, zwłaszcza bogato unaczynionymi, powinny być kwalifikowane do zabiegu resekcji guza z wskazań pilnych. Przeprowadzenie zabiegu z wczesnym podwiązaniem naczyń krzyżowych przyśrodkowych pozwala uniknąć nadmiernego krwawienia podczas zabiegu resekcji olbrzymiego guza ogonowo-krzyżowego.