Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Operacje laparoskopowe w leczeniu kamicy dróg żółciowych u dzieci

Autor:
Wojciech Górecki, Mirosław Krysta, Adam Bysiek, Piotr Wojciechowski, Joanna Palka, Anna Taczanowska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2007
Tom:
37
Numer:
1
Strona początkowa:
53
Strona końcowa:
55
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
kamica żółciowa, laparoskopia, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Laparoskopowe wycięcie pęcherzyka żółciowego z możliwością śródoperacyjnej kontroli dróg żółciowych stało się metodą z wyboru w leczeniu kamicy żółciowej u dzieci. W pracy przedstawiono doświadczenia własne. Materiał i metody: Analiza retrospektywna dokumentacji medycznej pacjentów, leczonych laparoskopowo w Klinice Chirurgii Dziecięcej w Krakowie z powodu objawowej kamicy żółciowej od 1998 r. do czerwca 2006 r. Przedmiotem analizy były objawy kliniczne oraz postępowanie przed-, śród- i pooperacyjne oraz wyniki leczenia i powikłania. Wyniki: Operowano 74 pacjentów (58 dziewcząt i 16 chłopców) w wieku od 4 do 24 lat (średnio 14 lat). Podstawą rozpoznania było badanie sonograficzne. Wskazaniem do interwencji była izolowana kolka wątrobowa (n=48), kolka wątrobowa z cholestazą (n=21) i/lub kamiczym zapaleniem trzustki (n=5). Dzieci z objawami kamicy przewodowej operowano w trybie odroczonym po leczeniu zachowawczym i po ustąpieniu dolegliwości. Dwoje dzieci z kamiczym zapaleniem trzustki operowano w trybie nagłym. U 10 pacjentów wykonano cholangiografię śródoperacyjną. Troje dzieci (4%) wymagało laparotomii. Powikłania wystąpiły u 3 (4%) dzieci. Okres hospitalizacji po operacji wynosił od 2 do 28 (średnio 4) dni. Wnioski: Cholecystektomia laparoskopowa może być stosowana standardowo w leczeniu objawowej kamicy żółciowej u dzieci. W przypadku podejrzenia kamicy przewodowej wskazane jest wykonanie cholangiografii laparoskopowej.