Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena czynności dolnych dróg moczowych i rdzenia kręgowego u dzieci po operacji wrodzonych wad odbytu i odbytnicy

Autor:
Wojciech Bijata, Grażyna Wojtynek, Tomasz Koszutski, Janusz Bohosiewicz
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2007
Tom:
37
Numer:
1
Strona początkowa:
56
Strona końcowa:
61
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
wady odbytu, badanie urodynamiczne, rezonans magnetyczny
Czytaj

Wprowadzenie: Wadom odbytu i odbytnicy często towarzyszą zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych. Rozwój technik obrazowych pozwala obecnie nie tylko uwidocznić kość krzyżową, ale również elementy nerwowe - rdzeń kręgowy. Celem pracy była ocena czynności dolnych dróg moczowych oraz określenie częstości występowania i rodzaju wad rdzenia kręgowego, towarzyszących wadom odbytu. Materiał i metody: Od stycznia 1995 r. do grudnia 2002 r. z powodu wad odbytu i odbytnicy leczono 80 dzieci. Czynność dolnych dróg moczowych została oceniona na podstawie badania urodynamicznego. Rezonans magnetyczny (MRI) został wykorzystany do wykrycia wad rdzenia kręgowego. Do badań kontrolnych zgłosiło się 41 dzieci. Wyniki: W analizowanej grupie nieprawidłowy wynik badania urodynamicznego stwierdzono u 21 spośród 39 pacjentów, u których wykonano to badanie (54%). U 32 osób wykonano badanie MRI. Patologię rdzenia kręgowego stwierdzono u 8 (24%) z nich. Rozpoznanymi zmianami patologicznymi były: tłuszczak nici końcowej, syringomielia, poszerzenie kanału centralnego, zakotwiczenia rdzenia kręgowego oraz tłuszczak okolicy przedkrzyżowej. Wnioski: Każde dziecko z wadą odbytu powinno mieć przeprowadzoną diagnostykę czynności dolnych dróg moczowych. Częstość patologii rdzenia kręgowego rozpoznana na podstawie MRI wynosi około 24%. Nie potwierdzono zakotwiczenia rdzenia kręgowego jako głównej patologii rdzenia kręgowego u dzieci z wadami odbytu.