Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Prącie pogrążone - leczenie chirurgiczne

Autor:
Andrzej Kowal, Orest Szczygielski, Ewa Sawicka, Zofia Dudkiewicz
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2007
Tom:
37
Numer:
1
Strona początkowa:
69
Strona końcowa:
71
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
prącie pogrążone, wady zewnętrznych narządów płciowych
Czytaj

Wprowadzenie: Prącie pogrążone jest rzadką wadą wrodzoną zewnętrznych narządów płciowych, polegającą na głębokim wadliwym umocowaniu prącia, co powoduje, że jego wierzchołek jest prawie niewidoczny ponad skórą moszny lub okolicy łonowej. Cel: Celem pracy była ocena leczenia chłopców z prąciem pogrążonym według metody opracowanej w Klinice Chirurgii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Materiałi metoda: Materiał stanowiło 12 pacjentów z tą wadą operowanych w latach 2004-2006. Głównym założeniem operacji było uwolnienie i wycięcie nieprawidłowych przyczepów powięzi głębokiej, plastyka brzusznej powierzchni prącia i wędzidełka napletka oraz usunięcie nadmiaru tłuszczu z okolicy łonowej. Wyniki: W ocenie pooperacyjnej u11 chłopców stwierdzono dobry wynik kosmetyczny. Wnioski: Prawidłowe rozpoznanie prącia pogrążonego u chłopców jest podstawą kwalifikacji do właściwego leczenia chirurgicznego. Zastosowanie metody operacyjnej polegającej na likwidacji przyczyn anatomicznych zaburzeń budowy prącia pozwoliło na uzyskanie prawidłowego dla wieku wyglądu zewnętrznych narządów płciowych.