Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena materiałów zespalających służących do stabilizacji śródszpikowej złamań kości udowej u dzieci

Autor:
Grzegorz Bajor, Piotr Starzak, Wojciech Bijata, Janusz Bohosiewicz
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2007
Tom:
37
Numer:
1
Strona początkowa:
110
Strona końcowa:
113
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
biomateriały, korozja, złamania kości udowej, gojenie, śródszpikowe gwoździe
Czytaj

Wprowadzenie: W pracy przedstawiono obserwacje poparte badaniami metalograficznymi, w oparciu o materiał własny, uszkodzeń korozyjnych i mechanicznych implantów stalowych użytych do zespolenia złamania kości udowej u dzieci. Cel pracy: Celem badań była ocena stanu powierzchni i odporności korozyjnej drutów śródszpikowych stosowanych w osteosyn-tezie u dzieci po określonym czasie ich przebywania w organizmie ludzkim oraz dowiedzenie nieszkodliwości użytych implantów w procesie gojenia tkanki kostnej. Materiał i metody: W latach 2000-2005 leczeniu operacyjnemu z powodu przebytego złamania kości udowej poddano 95 dzieci w wieku od 3 do 16 lat. Badania przeprowadzono na drutach Endera i Metaizeau. Ocenie materiałowej poddano wszystkie usunięte implanty śródszpikowe użyte w trakcie zespolenia, a dane odniesiono do wyników badań materiału w stanie wyjściowym. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych mikroskopowych badań metalograficznych stwierdzono, że biomateriały, z których wykonano druty śródszpikowe, posiadają ogromną ilość wtrąceń niemetalicznych - tlenków globularnych, cechują się licznymi zmianami o typie przebarwień, wżerów oraz mechanicznych uszkodzeń stali. Wnioski: Na podstawie wykonanych badań udowodniono, że druty śródszpikowe po implantacji posiadają znacznie mniejszą odporność korozyjną, niż druty w stanie wyjściowym, nie dając jednak ani wczesnych ani późnych zmian histopatologicznych w tkance kostnej w procesie stabilizacji śródszpikowej. Na podstawie badań jakości stali dowiedziono, że badana stal austeniczna Cr-Ni-Mo, z której wykonane były druty śródszpikowe spełnia wszystkie wymagania stawiane przez normy dotyczące materiałów przeznaczonych na implanty chirurgiczne oraz że może być stosowana w procesie osteosyntezy u dzieci.