Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Leczenie odleżyn u dzieci i młodzieży

Autor:
Dorota Żukowska, Maria Klimanek-Sygnet, Paweł Pawlak
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2007
Tom:
37
Numer:
1
Strona początkowa:
114
Strona końcowa:
116
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
odleżyny, leczenie operacyjne, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Odleżyny u dzieci to temat rzadko podejmowany w piśmiennictwie. Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie wyników i ustalenie standardów postępowania w leczeniu odleżyn u dzieci i młodzieży. Materiał i metody: W Klinice Chirurgii Dziecięcej ICZMP w Łodzi w latach 1997-2006 leczono operacyjnie z powodu odleżyn 33 pacjentów w wieku od 3 do 18 lat. Zoperowano łącznie 48 odleżyn (od 1 do 8 u jednego pacjenta), umiejscowionych w różnych okolicach ciała. Odleżyny występowały najczęściej w okolicy krętarzowej (19), krzyżowej (10), kulszowej (4), piętowej (4). Przed operacją pacjenci leczeni byli z powodu infekcji ogólnych, infekcji dróg moczowych oraz często występującej niedokrwistości. Leczenie miejscowe obejmowało wspomaganą demarkację oraz opatrunki ze srebrzanem sulfadiazyny. Pobrane wymazy z odleżyn najczęściej wykazywały kolonizację florą mieszaną, często lekooporną. Operacje przeprowadzano u dzieci z prawidłowym poziomem białka i hemoglobiny we krwi obwodowej, w obstawie antybiotyku zgodnego z antybiogramem. Po wycięciu odleżyny powstały ubytek zamykano płatem skórno-tłuszczowo-powięziowym z otoczenia, płatem wyspowym skórno-powięziowym lub płatem skórno-mięśniowym. W operowane miejsce zakładano drenaż ssący, który utrzymywano średnio 5 dni. Obciążanie miejsca operowanego rozpoczynano stopniowo po upływie 3 tygodni od operacji. Wyniki: U wszystkich operowanych dzieci uzyskano zagojenie odleżyn. Wnioski: Podstawą osiągnięcia sukcesu w leczeniu operacyjnym odleżyn u dzieci jest właściwa kwalifikacja, dobranie metody i odpowiednie przygotowanie pacjenta oraz rygorystyczne przestrzeganie zasad profilaktyki przeciwodleżynowej.