Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Izolowana przetoka przełykowo-tchawicza typu H - przydatność nowoczesnej diagnostyki radiologicznej (prezentacja przypadku)

Autor:
Anna Piaseczna-Piotrowska, Marek Kazanek
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2007
Tom:
37
Numer:
1
Strona początkowa:
121
Strona końcowa:
122
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
izolowana przetoka przełykowo-tchawicza typu H, radiodiagnostyka
Czytaj

W pracy prezentujemy przypadek noworodka z izolowaną przetoką przełykowo-tchawiczą typu H, u którego prześwietlenie rentgenowskim aparatem cyfrowym pozwoliło potwierdzić obecność tej rzadkiej wady oraz zobrazować jej niską, nietypową lokalizację w odcinku piersiowym.