Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Leczenie operacyjne wrodzonej szczeliny tchawiczo-przełykowej III stopnia

Autor:
Mirosław Krysta, Wojciech Górecki, Adam Bysiek, Piotr Wojciechowski, Erwin Puk, Małgorzata Smolec-Zamora
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2007
Tom:
37
Numer:
1
Strona początkowa:
123
Strona końcowa:
125
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
szczelina tchawiczo-przełykowa, mikrogastria, tracheomalacja
Czytaj

Szczelina tchawiczo-przełykowa jest rzadką wadą wrodzoną. Wyróżnia się cztery typy wady, z których typ III i IV obarczony jest wysoką śmiertelnością. W pracy przedstawiono przypadek 4-tygodniowego chłopca leczonego z powodu szczeliny tchawiczo-przełykowej III stopnia. U chłopca stwierdzono ponadto całkowity rozszczep podniebienia. Leczenie operacyjne obejmowało zeszycie tchawicy i przełyku z interpozycją fragmentu mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego z dostępu szyjnego bocznego prawego. Osiągnięto dobry efekt operacyjny. Stwierdzono jedynie resztkowy rozszczep krtani I stopnia i tracheomalację. Nie obserwowano powikłań w postaci przetok tchawiczo-przełykowych. W okresie 18-miesięcznej obserwacji problemem pozostaje tracheomalacja i niedobór masy ciała.