Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ostre zapalenie trzustki na podłożu torbieli przewodów żółciowych

Autor:
Jerzy Osemlak, Paweł Osemlak
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2007
Tom:
37
Numer:
1
Strona początkowa:
136
Strona końcowa:
139
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
zapalenie trzustki, torbiel, przewody żółciowe
Czytaj

Wprowadzenie: Ostre zapalenie trzustki jest groźną chorobą o różnorodnej etiologii, która rzadko dotyczy dzieci. W tej grupie wiekowej podłożem tej patologii są: urazy, zakażenia i wady przewodów żółciowych oraz trzustkowych. Celem pracy było przedstawienie diagnostyki i leczenia dziecka z ostrym zapaleniem trzustki na podłożu torbieli przewodów żółciowych z zastosowaniem własnej oryginalnej metody operacyjnej. Materiał i metody: W pracy omówiono przypadek 5-letniej dziewczynki z ostrym zapaleniem trzustki, którą hospitalizowano w Klinice Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej AM w Lublinie w 2005 r. Analizie poddano: wywiad chorobowy, objawy fizykalne, wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych, zastosowane leczenie zachowawcze i operacyjne, postać wady przewodów żółciowych oraz wyniki leczenia. Ciężkość zapalenia trzustki określono według skali Glasgow w modyfikacji DeBanto. Wyniki: Do rekonstrukcji dróg odprowadzających żółć do przewodu pokarmowego użyto: fragmentu torbieli, przewodu pęcherzykowego i części bliższej pęcherzyka żółciowego - podobnie jak do rekonstrukcji przewodów odprowadzających żółć w opisanym przez nas przed laty zmiażdżeniu trzustki i zewnątrzwątrobowych przewodów żółciowych, powstałym u chłopca w wyniku wypadku drogowego. Rezultaty leczenia tą metodą w obu przypadkach były dobre.