Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Drenaż zewnętrzny torbieli rzekomej trzustki - powikłania stosowania l-sparaginazy u dzieci z chorobą nowotworową

Autor:
Anna Piotrowska, Krystyna Iwaszkiewicz, Barbara Sopyło, Małgorzata Arłukiewicz-Piwowar, Andrzej Gadomski, Michał Brzewski, Andrzej Kamiński
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2007
Tom:
37
Numer:
1
Strona początkowa:
148
Strona końcowa:
150
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
L-asparaginaza, torbiel rzekoma trzustki, drenaż zewnętrzny
Czytaj

L-asparaginaza to cytostatyk stosowany w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci. U 2-16% pacjentów powoduje on ostre zapalenie trzustki. U części z nich w wyniku toksycznego uszkodzenia narządu rozwijają się torbiele rzekome. Ich leczenie chirurgiczne obejmuje drenaż zewnętrzny lub wewnętrzny z wykorzystaniem metod klasycznych lub laparoendoskopowych. Wielkość torbieli, towarzyszące jej objawy kliniczne i wykładniki laboratoryjne stanu zapalnego trzustki są podstawą do wyboru optymalnego sposobu postępowania chirurgicznego. W pracy przedstawiono diagnostykę, przebieg i wyniki leczenia torbieli trzustki u 2 dzieci w wieku 5 i 7 lat. Torbiele trzustki rozpoznano średnio po 3 tygodniach od pierwszego epizodu zapalenia trzustki na podstawie objawów klinicznych (bóle brzucha, wymioty, gorączka, wyczuwalny guz w jamie brzusznej), wzrostu stężenia amy-lazy w surowicy i w moczu oraz wzrostu parametrów stanu zapalnego. Obecność torbieli o średnicy od 3 do 12 cm potwierdzono w badaniach obrazowych (usg, TK). Odpowiednio 2- i 4-tygodniowe leczenie zachowawcze okazało się nieskuteczne. Pacjentów zakwalifikowano do leczenia chirurgicznego. Ze względu na ciężki stan dzieci i chorobę podstawową wykonano zewnętrzny drenaż torbieli. Drenaż utrzymywano odpowiednio 1,5 i 2 miesiące. W badaniach usg drenowane torbiele uległy inwolucji. Znormalizowały się stężenia amylazy w surowicy i w moczu. Czas obserwacji wynosi 12 i 36 miesięcy. Pacjenci nie wymagają obecnie specjalnej diety. Kontrolne badania laboratoryjne i obrazowe trzustki są prawidłowe. U przedstawionych pacjentów drenaż zewnętrzny okazał się skuteczną i pozbawioną powikłań metodą chirurgicznego leczenia torbieli trzustki.