Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Postępowanie u chorych z wadą aortalną serca

Autor:
Wiesława Tracz, Maria Olszowska, Agata Leśniak-Sobelga
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
2
Strona początkowa:
117
Strona końcowa:
123
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zwężenie zastawki aortalnej, niedomykalność zastawki aortalnej, wytyczne
Czytaj

Zwężenie zastawki aortalnej należy obecnie do najczęściej spotykanych wad zastawkowych. Najczęstszą przyczyną zwężenia są zwapnienia zastawki występujące głównie u osób w wieku podeszłym. W wypadku młodych chorych wśród przyczyn wymienia się wady wrodzone. Reumatyczna etiologia tej wady występuje obecnie rzadko. Niedomykalność zastawki aortalnej najczęściej towarzyszy poszerzeniu pierścienia aortalnego i dwupłatkowej zastawce aortalnej. Nowe wytyczne postępowania u chorych z wadami zastawkowymi serca, które zostały opublikowane przez Amerykańskie i Europejskie Towarzystwa Kardiologiczne, stanowią aktualizację wcześniejszych zaleceń z 1998 r. Wytyczne wskazują na możliwość i konieczność właściwego postępowania u chorych z zastawkowymi wadami serca.