Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nagła śmierć sercowa: jak przewidywać?

Autor:
Maria Trusz-Gluza, Artur Filipecki, Krystian Wita
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
2
Strona początkowa:
125
Strona końcowa:
129
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
nagła śmierć sercowa, komorowe zaburzenia rytmu, ocean ryzyka
Czytaj

Nagła śmierć sercowa (sudden cardiac death - SCD) i ocena chorych z komorowymi zaburzeniami rytmu serca jest tematem ostatnio opublikowanych wspólnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology- ESC) oraz dwóch towarzystw amerykańskich: American College of Cardiology (ACC) i American Heart Association (AHA). Uaktualniono stan wiedzy oraz określono wskazania do wykonywania badań diagnostycznych służących ocenie ryzyka SCD. Poza pierwszoplanową rolą frakcji wyrzutowej lewej komory serca określono pozycję innych nieinwazyjnych i inwazyjnych wskaźników ryzyka, z których istotną rolę przypisano naprzemienności załamka T. Interpretacja wyników badań powinna być indywidualnie dopasowana do konkretnego chorego i oparta na świadomości, że większość testów ma wysoką ujemną wartość prognostyczną, to znaczy pozwala wyselekcjonować chorych niskiego ryzyka. Niska dodatnia wartość rokownicza wszystkich testów powoduje, że stosownym wydaje się łączenie kilku testów.