Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zespoły genetyczne współistniejące z anomaliamii strukturalnymi serca

Autor:
Ewa Syweńki, Dorota Suchańska, Dorota Dobrowolska, Renata Góralewicz-Lenartowicz, Lilianna Baran, Marta Berghausen-Mazur
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
2
Strona początkowa:
137
Strona końcowa:
142
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
noworodek, wady wrodzone serca, zespoły genetyczne
Czytaj

Wady rozwojowe noworodków stanowią istotny problem współczesnej perinatologii i neonatologii. Wady wrodzone serca są najczęstszą anomalią wrodzoną w populacji żywo urodzonych noworodków. Wrodzoną wadę serca zdefiniowano jako defekt strukturalny w obrębie serca lub dużych naczyń. Badania epidemiologiczne nad częstością występowania wad wrodzonych serca były prowadzone w ośrodkach od wielu lat. Podawane dane liczbowe różnią się dość znacznie. Częstość występowania wad wrodzonych serca wynosi 0,18-1,9% wśród noworodków żywo urodzonych. Na wykrywalność znaczny wpływ miał rozwój echokardiografii. Wady wrodzone serca są na pierwszym miejscu wśród przyczyn zgonów noworodków i niemowląt do 12 miesiąca życia. Stanowią cechę charakterystyczną około 15% przypadków zespołów o podłożu genetycznym. Różnorodność manifestacji anatomicznej sugeruje, że różne postacie wad wrodzonych serca nie rozwijają się jednoczasowo i podlegają modyfikującym wpływom różnorodnych czynników. Celem pracy było zwrócenie uwagi na charakterystykę anomalii rozwojowych serca powstających w okresie presomitowym i w fazie embriogenezy w powiązaniu z zespołami genetycznymi.