Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rola biomarkerów w stratyfikacji ryzyka u chorych z ostrą zatorowością płucną

Autor:
Agnieszka Kapłon, Marcin Grabowski, Krzysztof J. Filipiak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
2
Strona początkowa:
143
Strona końcowa:
144
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zatorowość płucna, stratyfikacja ryzyka, D-dimery, troponiny, peptydy natriuretyczne, białko wiążące kwasy tłuszczowe
Czytaj

Badanie echokardiograficzne, umożliwiając ocenę funkcji prawej komory, ma podstawowe znaczenie w stratyfikacji ryzyka u stabilnych hemodynamicznie pacjentów z ostrą zatorowością płucną. Alternatywną do echokardiografii metodą, pozwalającą na ocenę ryzyka powikłań i kwalifikację do odpowiedniego leczenia, może być oznaczanie stężeń biomarkerów, takich jak: D-dimery, troponiny czy peptydy natriuretyczne. Nowym i obiecującym biomarkerem, będącym wczesnym wykładnikiem uszkodzenia kardiomiocytów przeciążonego serca, jest białko wiążące kwasy tłuszczowe.