Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rola wielorzędowej tomografii komputerowej w diagnostyce śluzaka lewego przedsionka

Autor:
Tomasz Adamczyk, Katarzyna Mizia-Stec, Zbigniew Gąsior, Maciej Haberka, Zbigniew Śpiewak, Mariusz Skowerski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
2
Strona początkowa:
149
Strona końcowa:
154
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
guz serca, śluzak lewego przedsionka, wielorzędowa tomografia komputerowa
Czytaj

Zaprezentowano dwa przypadki pacjentów z podejrzeniem śluzaka przedsionka uwidocznionego w badaniach echokardiografii przezklatkowej i prze-zprzełykowej. Celem dokładnego określenia warunków anatomicznych i charakteru zmiany przed planowanym zabiegiem kardiochirurgicznym oraz towarzyszącej ewentualnej patologii w naczyniach wieńcowych, u każdego z chorych wykonano badanie za pomocą wielorzędowej tomografii komputerowej - 64-MSCT (multislice computed tomography). W pierwszym przypadku - brakzmian w naczyniach wieńcowych w 64-MSCT pozwolił na zakończenie procedur diagnostycznych na tym etapie. W drugim - wykazane liczne zwężenia wymagały ustalenia ich istotności i dalszego leczenia w klasycznej koronarografii; ponadto badanie pozwoliło ustalić unaczynienie guza i wykluczyć potencjalne patologie w obrębie śródpiersia. Autorzy sugerują, że badanie metodą 64-MSCT powinno wejść do arsenału badań diagnostycznych wykonywanych rutynowo u pacjentów z podejrzeniem śluzaka przedsionka.