Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ eliminacyjnej diety bezmlecznej na stan odżywienia dzieci do ukończenia drugiego roku życia

Autor:
Inga Adamska, Kinga Świątek, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Anna Zawadzka-Gralec
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
1
Strona początkowa:
29
Strona końcowa:
36
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
dieta eliminacyjna, stan odżywienia, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Nadwrażliwość pokarmowa jest jedną z najczęstszych chorób wywołujących niedożywienie u dzieci. Cel pracy: Ocena wpływu diety eliminacyjnej na stan odżywienia i rozwój somatyczny dzieci Materiał i metodyka: Badanie objęło grupę 60 dzieci w wieku od 4 do 24 miesięcy życia. W celu dokonania oceny stanu odżywienia przeprowadzono badania antropometryczne: pomiar wzrostu, wagi, obwodów (głowy, klatki piersiowej, ramienia) oraz fałdów skórno-tłuszczowych. Wyniki badań porównano z biologicznymi układami odniesienia. Wyniki: Przeprowadzona analiza wykazała, że ok. 1/4 badanych dzieci była wg wskaźnika Cole'a niedożywionych, częściej dzieci w wieku niemowlęcym. Analizowane parametry antropometryczne dzieci na diecie bezmlecznej ulegały poprawie po 5 miesiącach stosowania diety, a następnie ponownemu pogorszeniu u dzieci stosujących dietę ponad 16 miesięcy. Dzieci w wieku poniemowlęcym miały natomiast lepszy stan odżywienia białkowego, który może wynikać z fizjologicznej przebudowy składu ciała, z tendencją do zwiększenia udziału masy mięśniowej. Na podstawie badań wykazano, iż średnia zawartość tkanki tłuszczowej u badanych dzieci wynosiła ok. 24%, stwierdzono również niedostatetyczny wzrost (długość ciała <10centyla) u 18,3% dzieci, a wśród 13,3% dzieci na diecie eliminacyjnej wystąpiły nieprawidłowości w obwodzie głowy w stosunku do wieku. Natomiast dysproporcje obwodu głowy w stosunku do obwodu klatki piersiowej, powyżej 2 pasm centylowych, wystąpiły u 2 badanych, natomiast u 18,4% dzieci dysproporcje obejmowały 2 pasma centylowe. Stan niedożywienia wykazano również u 44% badanych niemowląt karmionych piersią przez matki stosujące dietę eliminacyjną. Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że istnieje zagrożenie zaburzeń w rozwoju fizycznym oraz składzie ciała dzieci stosujących dietę eliminacyjną.