Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zastosowanie stałego monitorowania poziomu glukozy u dzieci żywionych pozajelitowo

Autor:
Janusz B. Książyk, Katarzyna Popińska, Małgorzata Łyszkowska, Katarzyna Olszewska, Justyna Milczewska, Anna Migdał, Monika Zmorzyńska, Dorota Król
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
1
Strona początkowa:
51
Strona końcowa:
54
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
stałe monitorowanie poziomu glukozy, żywienie pozajelitowe, dzieci
Czytaj

Badania miały na celu określenie tolerancji żywienia pozajelitowego u dzieci. Badaniami objętych zostało 12 dzieci. Badanie stężenia glukozy oparte było o system stałego monitorowania poziomu glukozy (continuous glucose monitoring system - CCMS, Medtronic® Mini-Med). U wszystkich badanych oznaczony został poziom insuliny, c-peptydu i wolnych kwasów tłuszczowych. Stężenia glukozy w badaniu CCMS (ale nie w badaniu glikemii) korelowały z poziomami insuliny i c-peptydu. CCMS jest przydatnym badaniem w monitorowaniu leczenia żywieniowego i może być stosowane u dzieci żywionych pozajelitowe.