Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena sposobu odżywiania się gimnazjalnej młodzieży zamieszkującej wieś i miasto

Autor:
Magdalena Pieszko-Klejnowska, Marta Stankiewicz, Marek Niedoszytko, Izabela Kozanecka, Wiesława Łysiak-Szydłowska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
1
Strona początkowa:
59
Strona końcowa:
62
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
nawyki żywieniowe, młodzież z miasta, młodzież ze wsi, styl życia, samoocena odżywiania
Czytaj

Wprowadzenie: Zachowania zdrowotne i styl życia to główne czynniki wpływające na zdrowie człowieka. Prawidłowe nawyki żywieniowe powinny być kształtowane od wczesnego dzieciństwa, głównie przez dom i szkołę. Cel pracy: Ocena sposobu odżywiania się gimnazjalnej młodzieży w zależności od miejsca zamieszkania. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 308 uczniów z województwa pomorskiego, w tym: 260 respondentów zamieszkujących miasto i 48 respondentów zamieszkujących wieś. Badanie przeprowadzono na podstawie ankiety zawierającej 19 pytań. Wyniki: środowisko życia dzieci w mieście i na wsi różni się istotnie, co może mieć swoje odbicie m.in. w ich zachowaniach zdrowotnych. Na wsi częściej niż w mieście spożywało się białe pieczywo (66,7% vs46,5%), na wsi w przeciwieństwie do miasta do smarowania pieczywa używało się również smalcu (8,3% vs 1,5%), w mieście częściej spożywało się drób (81,2% vs 66,7%), a na wsi częściej wieprzowinę (31,3% vs 11,5%). Zaobserwowano również, że 40% młodzieży nie konsumowało codziennie śniadania, a połowa respondentów zjadała słodycze codziennie. Wnioski: Przeprowadzone badania podkreślają fakt potrzeby ciągłej edukacji młodzieży bez względu na miejsce zamieszkania, jak również ich rodziców i nauczycieli w zakresie prawidłowego odżywiania.