Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Żywność modyfikowana genetycznie - obawy i nadzieje

Autor:
Jan Józefczuk, Ewa Struk-Józefczuk, Krzysztof Magda, Andrzej Radzikowski
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
1
Strona początkowa:
63
Strona końcowa:
64
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
żywność genetycznie modyfikowana, atopia, antybiotykooporność
Czytaj

Żywność genetycznie modyfikowana jest szansą na likwidację problemu głodu. Inżynieria genetyczna zwiększa ryzyko wyprodukowania nowych alergenów oraz nasilenia i tak już znacznej atopii. Używanie antybiotyków w produkcji żywności genetycznie modyfikowanej może zwiększyć antybiotykooporność. Ważny jest swobodny przepływ informacji o metodach produkcji i bezpieczeństwa żywności genetycznie modyfikowanej.