Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wykorzystanie testów oddechowych do oceny czynności wątroby

Autor:
Mikołaj Danko
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
1
Strona początkowa:
69
Strona końcowa:
71
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
testy oddechowe, niewydolność wątroby, skala Childe'a-Pugh, rezerwa czynnościowa wątroby
Czytaj

Od około 30 lat badana jest skuteczność testów oddechowych, z użyciem znakowanych izotopami węgla 13C lub 14C substancji, do oceny czynności wątroby. Wśród wykorzystywanych związków, jak do tej pory, nie udało się znaleźć idealnego substratu dla metabolizmu wątroby, na podstawie przemiany którego, można by wprost wnioskować o funkcji całego organu. Dotychczas prowadzone badania wykazały dobrą korelację wyników testów oddechowych wykorzystujących aminopirynę (Aminopyrine Breath Test - ABT) czy metacetynę (Metha-cetin Breath Test - MBT) ze skalą Childe'a-Pugh oceny niewydolności wątroby. Zauważono również, że testy oddechowe mogą być przydatne w ocenie funkcji narządu przeszczepionego we wczesnym okresie po operacji. Także zaburzenia czynności wątroby spowodowane farmakologicznymi dawkami, np. kwasu acetylosalicylowego, mogą być wykrywane dzięki testom oddechowym. Niestety dużo czynników zewnętrznych ma wpływ na wyniki tych testów, co może utrudniać ich właściwą interpretację.