Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Objawy z układu oddechowego w patologicznym refluksie żołądkowo-przełykowym u niemowląt i dzieci do lat 6

Autor:
Agnieszka Kosmowska, Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
2
Strona początkowa:
85
Strona końcowa:
89
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
refluks żołądkowo-przełykowy, objawy z układu oddechowego, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Refluks żołądkowo-przełykowy (r.ż.p.) jest częstym objawem u niemowląt i małych dzieci. Znaczenie kliniczne ma patologiczny r.ż.p. prowadzący do zmian zapalnych błony śluzowej przełyku i objawów pozaprzełykowych. Cel pracy: Ocena objawów chorobowych z układu oddechowego w patologicznym r.ż.p. u niemowląt i dzieci do lat 6. Materiał i metodyka: Analizą objęto 143 dzieci w wieku 1-72 miesięcy (68 dziewczynek, 75 chłopców) diagnozowanych i leczonych w Klinice z podejrzeniem patologicznego r.ż.p. Wyodrębniono 2 grupy: A - 64 dzieci w wieku 1-18 miesięcy, B - 79 dzieci w wieku 19-72 miesiące. U wszystkich dzieci wykonano 24-godzinne badanie pH-metryczne przełyku, oceniono występowanie objawów chorobowych. Grupę porównawczą stanowiły dzieci bez patologicznego r.ż.p. (z prawidłowym zapisem pH-metrycznym). Wyniki: U 44 (68,75%) dzieci z grupy A rozpoznano patologiczny r.ż.p. W tej grupie nawracające zapalenia uszu i oskrzeli istotnie częściej występowały w grupie porównawczej. U 58 (73,42%) dzieci z grupy B stwierdzono patologiczny r.ż.p. W tej grupie najczęściej występował kaszel, chrypka, nawracające zapalenia oskrzeli - objawy nie były istotnie częstsze niż w grupie porównawczej. Analiza grupy A i B wykazała zwiększoną częstość występowania chrypki, nawracających zapaleń krtani i oskrzeli u dzieci z grupy B. Wnioski: U badanych niemowląt patologiczny r.ż.p. nie był główną przyczyną nawracających zapaleń uszu i oskrzeli. U dzieci w wieku 19--72 miesięcy z patologicznym r.ż.p. nie stwierdzano istotnie częściej objawów z układu oddechowego w porównaniu z dziećmi z prawidłowym zapisem pH-metrycznym. W grupie dzieci starszych (do lat 6), w porównaniu z niemowlętami, istotnie częściej występowała chrypka, nawracające zapalenia krtani i oskrzeli.