Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czy w czasie badania gastrofiberoskopowego u dzieci powinny być pobierane wycinki do badań histologicznych?

Autor:
Leokadia Bąk-Romaniszyn, Andrzej Kulig, Izabela Płaneta-Małecka, Ewa Małecka-Panas
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
2
Strona początkowa:
94
Strona końcowa:
97
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
zapalenie błony śluzowej żołądka, badanie endoskopowe, badanie histologiczne, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Wielu lekarzy praktyków wyraża wątpliwość co do konieczności badania histologicznego błony śluzowej żołądka, skoro leczenie eradykacyjne Helicobacter pylon (H. pylori), bez oceny histologicznej, również jest stosowane. Zatem pozostaje pytanie, czy zasadne jest pobieranie wycinków w czasie endoskopii?, i co nam daje ocena histologiczna? Cel pracy: Porównanie zmian błony śluzowej żołądka i dwunastnicy u dzieci w ocenie endoskopowej i histologicznej. Materiał i metodyka: Analizą objęto 154 dzieci w wieku 5-18 lat (śr. 13,6±3,6); 99 z rozpoznanym na podstawie testu ureazowego, badania histologicznego w barwieniu metodą Ciemsy i oceny przeciwciał anty-H. pylori w surowicy zakażeniem H. pylori (H.p.+) oraz 55 z wykluczonym zakażeniem H. pylori (H.p.-). Dokonano oceny endoskopowej i histologicznej błony śluzowej żołądka i dwunastnicy oraz porównano zgodność rozpoznań. Wyniki: Endoskopowe cechy zapalenia rozpoznano: w części przedodźwiernikowej żołądka u 91% dzieci H.p.+, trzonu żołądka 81%, dwunastnicy 64%, a w grupie H.p.- odpowiednio u 84%, 76% i 51%. Badanie histologiczne błony śluzowej wykazało obecność przewlekłego zapalenia, o różnej aktywności, części przedodźwiernikowej żołądka u 88% dzieci H.p.+, trzonu żołądka 70%, dwunastnicy 60%, a u dzieci H.p.- odpowiednio 36%, 13% i 58%. Zgodność rozpoznań zapalenia błony śluzowej badania gastroduodenoskopowego z histologiczną oceną wycinków wynosiła w części przedodźwiernikowej 66% (82% w grupie H.p.+, 35% w grupie H.p.-, p<0,001), w trzonie żołądka 47% (59% H.p.+, 13% H.p.-, p<0,001), w dwunastnicy w 41% (35% H.p.+, 44% H.p.-; NS). Badanie histologiczne wykazało zmiany zanikowe błony śluzowej żołądka u 10% dzieci H.p.+ i 6% H.p.-, dwunastnicy u 27% i 23% oraz metaplazję w żołądku u 2% dzieci H.p.* i 2% H.p.-, a w dwunastnicy u 1 % badanych z zakażeniem H.p*. Wnioski: Badanie histologiczne błony śluzowej żołądka i dwunastnicy jest bardziej swoiste niż ocena endoskopowa dla rozpoznania zapalenia, i pozwala na wykrycie innych zmian, jak zanik czy metaplazja.