Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Obraz morfologiczny błony śluzowej dwunastnicy u starszych dzieci z wywiadem obciążonym alergią na białka mleka krowiego w okresie niemowlęcym. Badania immunohistochemiczne i morfometryczne

Autor:
Elżbieta Jarocka-Cyrta, Joanna Pawlak, Magda Topczewska, Maciej Kaczmarski
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
2
Strona początkowa:
98
Strona końcowa:
101
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
alergia pokarmowa, bóle brzucha
Czytaj

Wprowadzenie: Obserwacje kliniczne i wyniki badań wskazują na to, że alergia pokarmowa okresu niemowlęcego może przetrwać i manifestować się w późniejszym wieku w formie opóźnionych reakcji obejmujących głównie przewód pokarmowy. Cel pracy: Ocena morfologiczna błony śluzowej dwunastnicy u dzieci z bólami brzucha i wywiadem obciążonym alergią na białka mleka krowiego w okresie niemowlęcym. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 30 dzieci z bólami brzucha i z alergią na białka mleka krowiego w okresie niemowlęcym (grupa A), 56 dzieci z bólami brzucha bez cech alergii pokarmowej (grupa B) oraz 20 dzieci diagnozowanych z powodu niskiego wzrostu i nie-dokrwistości (grupa C). U pacjentów przeprowadzono badania alergologiczne oraz gastroskopię w celach diagnostycznych z pobraniem wycinków błony śluzowej dwunastnicy. Przy użyciu przeciwciał monoklonalnych oznaczano komórki CD3+, CD8+, CD20+, komórki tuczne oraz komórki proliferujące (Ki67). Pomiary długości kosmków jelitowych dwunastnicy przeprowadzono przy wykorzystaniu zestawu z oprogramowaniem morfometrycznym Microlmage InCD UDF Olympus. Wyniki: U wszystkich badanych wyniki testów skórnych z alergenami pokarmowymi były ujemne; w surowicy nie stwierdzono IgE specyficznych dla białek mleka krowiego. U pacjentów obciążonych alergią pokarmową okresu niemowlęcego liczba limfocytów CD3+ w błonie śluzowej dwunastnicy była wyższa w stosunku do pacjentów grupy B i C. Nie stwierdzono różnic w ilości komórek CD8+ i mastocytów oraz odsetka proliferujących enetrocytów w dwunastnicy badanych pacjentów z poszczególnych grup. Wysokość kosmków jelitowych, głębokość krypt gruczołowych była zbliżona u wszystkich pacjentów. Wnioski: U dzieci obciążonych alergią pokarmową okresu niemowlęcego stwierdza się w wieku późniejszym wykładniki wzmożonej odpowiedzi immunologicznej błony śluzowej przewodu pokarmowego pod postacią zwiększonej liczby limfocytów T.