Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Moczenie nocne i dzienne popuszczanie moczu u dzieci z zespołem rzekomej nad reaktywności wypieracza i zaparciami

Autor:
Ryszard Makosiej, Elżbieta Czkwianianc, Danuta Leśniak, Beata Sordyl, Ewa Małecka-Panas
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
2
Strona początkowa:
111
Strona końcowa:
114
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
moczenie nocne i dzienne popuszczanie moczu, zaparcia, zespół rzekomej nadreaktywności wypieracza
Czytaj

Cel pracy: Ocena analizy zaburzeń ze strony układu moczowego u dzieci (moczenie nocne i dzienne popuszczanie moczu) w przebiegu przewlekłego zaparcia stolca. Materiał i metodyka: Badania przeprowadzono u 45 dzieci w wieku od 6 do 13 lat, w tym 20 dziewczynek i 25 chłopców, leczonych w Klinice z powodu przewlekłych zaparć współistniejących z moczeniem nocnym i dziennym popuszczaniem moczu. U wszystkich dzieci wdrożono kompleksowe postępowanie diagnostyczne dolnego odcinka przewodu pokarmowego z ultrasonograficzną (USC) oceną układu moczowego. Wykonano także 3-dobowe badanie częstości i objętości każdorazowej porcji moczu, a także badanie urodynamiczne. Uzyskane wyniki badań odnoszono do grupy kontrolnej 20 dzieci z moczeniem nocnym, u których nie występowały zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (grupa kontrolna). Wyniki: W badaniach układu moczowego przeprowadzonych w analizowanych grupach dzieci nie stwierdzono zakażenia ani współistniejących wad układu moczowego. Wykonane badanie USC wykazało różnego stopnia ucisk przepełnionej bańki odbytnicy na tylną ścianę pęcherza moczowego. Zjawisko to miało ścisły związek z oddawaniem przez dzieci małych objętości porcji moczu. Badaniem urodynamicznym nie wykazano cech nadreaktywności wypieracza ani cech dyssynergii wypieraczowo-zwieraczowej. Skuteczne leczenie zaparcia stolca spowodowało ustąpienie moczenia nocnego i dziennego popuszczania moczu u 36 (82%) badanych dzieci. Wykonane badania wskazują, iż przepełniona bańka odbytnicy, poprzez ucisk na pęcherz moczowy, pozornie zmniejsza jego objętość, powodując występowanie moczenia nocnego oraz dziennego popuszczania moczu. Proces ten doprowadza do powstania zespołu rzekomej nadreaktywności wypieracza charakteryzującego się: moczeniem nocnym i/lub dziennym popuszczaniem moczu, zwiększeniem częstości mikcji przy współistniejącym zmniejszeniu objętości każdorazowej porcji moczu oraz przewlekłymi zaparciami. Wnioski: W analizie zaburzeń oddawania moczu u dzieci winno się uwzględnić przewlekłe nawykowe zaparcie stolca. W postępowaniu terapeutycznym niektórych postaci moczenia nocnego i dziennego popuszczania moczu (rzekoma nadreaktywność wypieracza) u dzieci, należy zastosować przede wszystkim leczenie przewlekłego zaparcia.