Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zawartość wapnia w mleku kobiet karmiących piersią

Autor:
Maria Jolanta Piotrowska-Depta, Janina Piotrowska-Jastrzębska, Maria Borawska, Renata Markiewicz, Katarzyna Socha, Anna Malinowska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
2
Strona początkowa:
122
Strona końcowa:
126
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
karmienie piersią, wapń, pokarm kobiecy
Czytaj

Cel pracy: Ocena zawartości wapnia w pokarmie kobiet karmiących piersią zgłaszających się do Poradni Laktacyjnej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku i ustalenie czynników mających wpływ na jego poziom. Analizowano skład diety kobiet karmiących, ich wiek, stopień wykształcenia, pochodzenie społeczne oraz czas trwania laktacji i kolejność ciąży, z której pochodziło karmione piersią dziecko. Materiał i metodyka: Analizę przeprowadzono w 124 próbkach pokarmu naturalnego, pobranego od zdrowych, prawidłowo odżywionych kobiet karmiących piersią, w wieku od 18 do 35 lat (średnia wieku 28 lat). Ilościowy skład diety badanych matek oceniano w oparciu o 24--godzinny wywiad żywieniowy metodą zapisu, przeprowadzony przed pobraniem mleka kobiecego do analizy. Zawartość wapnia w pokarmie kobiecym oznaczano metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną w kuwecie grafitowej na aparacie Z-5000 firmy Hitachi z korekcją tła Zeemana. Kontrola dokładności przeprowadzona została na certyfikowanym materiale odniesienia BCR O63R. Wyniki: Na podstawie 24-godzinnego wywiadu żywieniowego stwierdzono, że dzienna podaż wapnia w diecie badanych kobiet wynosiła 538,2±315,2 mg/dobę, co pokrywało średnio tylko 49,5% normy zwiększonego zapotrzebowania dobowego na ten pierwiastek w okresie laktacji. Ustalono, że tylko 47% badanych kobiet stosowało w okresie laktacji farmakologiczną substytucję preparatami wapnia. Średnia zawartość wapnia w mleku badanych kobiet wynosiła 297,1 ±59,7 mg/l, a otrzymane wartości mieściły się w szerokim zakresie i wahały się od 156,1 mg/l do 427,4 mg/l. Poszukując uwarunkowań mających wpływ na uzyskane wyniki badań własnych stwierdzono zależność pomiędzy stężeniem wapnia w pokarmie naturalnym a okresem laktacji (wyższe stężenie wapnia notowano we wczesnym okresie laktacji (1-3 miesiąc). Ponadto stwierdzono niższą zawartość ocenianego makroelementu u matek karmiących dziecko urodzone z pierwszej ciąży w porównaniu do wieloródek (korelacja dodatnia r=0,3191, p=0,019). Miejsce zamieszkania kobiet karmiących piersią (wieś, miasto), ich wykształcenie oraz wiek nie miały istotnego wpływu na stężenie wapnia w pokarmie naturalnym. Wnioski: 1. Dieta badanych kobiet karmiących piersią zawierała niedostateczną podaż wapnia (49,5% zalecanej normy). Po uwzględnieniu jego sub stytucji farmakologicznej spożycie tego biopierwiastka zwiększało się do 60,5% wartości należnej. 2. Spośród analizowanych czynników istotny wpływ na zawartość wapnia w mleku badanych kobiet miał czas trwania laktacji; najwyższy jego poziom w pokarmie naturalnym stwierdzono u kobiet w pierwszych trzech miesiącach po porodzie. 3. Przeprowadzone badania wykazują potrzebę dalszej edukacji żywieniowej kobiet karmiących piersią. 4. Wyłączne, przedłużone karmienie piersią niemowląt przez nieprawidłowo odżywiające się matki, wymaga zalecenia kobietom karmią cym farmakologicznej suplementacji preparatami wapnia w celu zapobiegania jego niedoborom u niemowląt.