Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Skala R.L. Barana w ocenie płytek paznokciowych w łuszczycy

Autor:
Anna Chruściel, Marlena Karlińska-Jachowska, Agnieszka Młynek, Anna Sysa-Jędrzejowska, Anna Zalewska-Janowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
2
Strona początkowa:
84
Strona końcowa:
88
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
łuszczyca, płytki paznokciowe
Czytaj

Wprowadzenie: Zmiany chorobowe płytek paznokciowych w przebiegu łuszczycy dotyczą około 10-78% pacjentów. W piśmiennictwie stwierdza się pojedyncze doniesienia na temat zastosowania skal skonstruowanych do oceny zmian chorobowych w obrębie tych przydatków. Cel pracy: Jakościowa i ilościowa ocena zmian morfologicznych płytek paznokciowych rąk i stóp u pacjentów hospitalizowanych w Katedrze i Klinice Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w £odzi z powodu łuszczycy zwyczajnej. Materiał i metody: Do oceny zmian na płytkach paznokciowych u 100 chorych na łuszczycę zwyczajnązastosowano skalę opracowaną przez R.L. Barana. Za jej pomocą oceniano następujące cechy: objaw naparstka, bruzdy poprzeczne Beau, hiperkeratozę, onycholizę, leukonychię, plamy olejowe i trachyonychię (od 1 do 3 punktów dla każdego rodzaju zmiany). Zakres punktacji dla jednej płytki paznokciowej wynosił 0-21 punktów, odpowiednio dla 20 płytek 0-420 punktów. Ciężkość procesu chorobowego oceniano za pomocą skal PASI (Psoriasis Area and SeverityIndex), SAPASI (Self-Administrated Psoriasis Area and Severity Index) i BS A (Body SurfaceArea). Wyniki: Zmiany na płytkach paznokciowych obserwowane były u 85 pacjentów. W badanej grupie zakres punktacji mieścił się w granicach od 0 do 226. Najczęściej obserwowanymi cechami na płytkach paznokciowych rąk były: onycholiza (41 pacjentów), objaw naparstka (37 pacjentów) i trachyonychia (35 pacjentów). W obrębie chorobowo zmienionych płytek paznokciowych stóp dominowały natomiast: hiperkeratoza podpaznok-ciowa (65 pacjentów), onycholiza (52 pacjentów) i trachyonychia (48 pacjentów). Najrzadziej spotykanymi zmianami morfologicznymi były leuko-nychia (10 pacjentów) i plamy olejowe (21 pacjentów) na płytkach paznokciowych rąk oraz objaw naparstka (4 pacjentów) i plamy olejowe (18 pacjentów) na płytkach paznokciowych stóp. Wnioski: Skala wg Barana wydaje się przydatną do oceny ciężkości procesu chorobowego obejmującego aparat paznokciowy w codziennej praktyce dermatologicznej.