Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Standard opieki pielęgniarskiej wobec chorych leczonych z powodu łuszczycy

Autor:
Jolanta Kwiatek, Grażyna Chodorowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
2
Strona początkowa:
89
Strona końcowa:
92
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
łuszczyca, standard, pielęgniarka
Czytaj

Wprowadzenie: £uszczyca jest przewlekłą dermatoząz okresowymi nawrotami i remisjami zmian skórnych, dotyka około 0,1-3% ogólnej populacji. Jest chorobą, która wpływa na wymiary społeczne, takie jak: rodzina, praca zawodowa, ekonomika. Bardzo ważna jest więc w procesie leczenia opieka pielęgniarska na poziomie minimalizującym problemy zarówno społeczne, jak i jednostkowe. Zapewniæ to może pielęgnowanie profesjonalne opierające się na założeniach standardów opieki. Cel pracy: Celem pracy było opracowanie standardu opieki pielęgniarskiej wobec chorych leczonych z powodu łuszczycy. Materiał i metody: Standard opracowano zgodnie z zaleceniami Europejskiego Ruchu na Rzecz Zapewnienia Jakości Opieki Pielęgniarskiej (The European QualityAssuranceNetwork), wg teorii Donabediana. Wyniki: Opracowano standard opieki pielęgniarskiej wobec chorych leczonych z powodu łuszczycy, który zawiera niezbędne informacje dotyczące: choroby, metod leczenia, sposobów pielęgnowania, profilaktyki, samopielęgnacji. Wnioski: Postępowanie zgodne z opracowanym standardem jest gwarancją osiągnięcia profesjonalnej opieki pielęgniarskiej.