Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nietypowy przypadek liszaja śluzowatego twardzi nowego towarzyszącego chorobie tarczycy

Autor:
Beata Bergler-Czop, Ligia Brzezińska-Wcisło, Iwona Rogala-Poborska
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
2
Strona początkowa:
97
Strona końcowa:
99
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
scleromyxedema, choroby tarczycy
Czytaj

Liszaj śluzowaty twardzinowy (scleromyxedema), zespół Arndta-Gottrona, jest schorzeniem należącym do dużej grupy skórnych mucynoz. Przedstawiono przypadek liszaja śluzowatego twardzinowego związanego z chorobą tarczycy (!) bez towarzyszącej gammapatii. U 60-letniej chorej rozpoznanie potwierdzono badaniem histopatologicznym. W badaniach dodatkowych wykluczono gammapatię, natomiast pojawienie się zmian skórnych poprzedzone było subtotalną strumektomią. W RTG górnego odcinka przewodu pokarmowego wykazano wolne opróżnianie przełyku z kontrastu odpowiadające zwolnieniu perystaltyki, w wykonanym TK klatki piersiowej stwierdzono zwłóknienia u podstawy lewego płuca. Badanie EMG sugerowało polineuropatię aksonalnąoraz miopatię. W leczeniu stosowano penicylinę prokainową, steroidoterapię ogólną, leki immunosu-presyjne oraz PUVA-terapię. Opisywany przypadek klinicznie i histologicznie odpowiada scleromyxedema, nie spełnia jednaktypowych kryteriów rozpoznania. Trudno jednoznacznie powiedzieæ, czy jest to współistnienie przypadkowe choroby tarczycy i liszaja śluzowatego twardzinowego czy też istnieje związek między tymi schorzeniami.