Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nowa metoda zapobiegania półpaścowi i neuralgii popółpaścowej - szczepienie szczepem Oka. Wskazania, skuteczność i bezpieczeństwo szczepienia

Autor:
Rafał Białynicki-Birula, Paweł Gajdzis
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
2
Strona początkowa:
118
Strona końcowa:
123
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
wirus ospy wietrznej i półpaśca, szczepienie, neuralgia popółpaścowa, zapobieganie
Czytaj

Półpasiec (Herpes zoster, Zoster) jest spowodowany reaktywacją wirusa ospy wietrznej i półpaśca (Varicella Zoster Virus, VZV) u osób, które przeszły pierwotne zakażenie. Na półpasiec chorują głównie osoby powyżej 60 r.ż. oraz pacjenci z obniżoną odpornością. Reaktywacja wirusa jest wynikiem spadku odporności komórkowej swoistej wobec VZV, szczególnie spadku proliferacji limfocytówTw odpowiedzi na antygen VZV. Najczęstszym i najbardziej dokuczliwym powikłaniem jest neuralgia popółpaścowa (postherpetic neuralgia, PHN). Leczenie półpaśca polega na podawaniu pacjentom leków przeciwwirusowych. Nie zapobiegają one jednak PHN. Najbardziej obiecującym środkiem w zapobieganiu półpaścowi i powikłaniom jest szczepionka zawierająca atenuowany szczep VZV/Oka. Stymuluje ona odpowiedź komórkową, a przez to zapobiega reaktywacji VZV. W pierwszych próbach klinicznych użyto do szczepienia małe miana szczepu VZV/Oka. Ich efektywność była niska. Dlatego w kolejnych badaniach zastosowano wysokie miana wirusa. Efektywność takich szczepień zbadana została na blisko 20 000 ochotników w podwójnie ślepym badaniu klinicznym z grupą kontrolną (Shingles Prevention Study). W czasie ponadtrzyletniej próby użycie szczepionki zmniejszyło częstość występowania półpaśca o 51,3%, a częstość występowania PHN o 66,5% oraz zmniejszenie bólu i innych dolegliwości (np. świądu) związanych z półpaścem o 61,1%.. Szczepionka była dobrze tolerowana i bezpieczna.