Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Podatność grzybów z rodzaju Candida na działanie antymikotyków oznaczona mikrometodą rozcieńczeniową

Autor:
Urszula Nawrot, Kryspina Grzybek-Hryncewicz, Anna Karpiewska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2000
Tom:
7
Numer:
1
Strona początkowa:
19
Strona końcowa:
26
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzyby, dermatofitoza przewlekła, T. rubrum, T. mentagrophytes, cytokiny, IL-1, Il-2, TNF, IFN-gamma
Czytaj

Celem pracy było określenie wrażliwości 140 szczepów Candida, izolowanych z różnych materiałów klinicznych na sześć antymikotyków: amfoterycynę B, 5-fluorocytozynę, mikonazol, ketokonazol, itrakonazol i flukonazol. Badaniami objęto 78 szczepów C. albicans, 19 C. glabrata, 11 C. krusei, pięć C. tropicalis, cztery C. kefyr, trzy C. norvegensis, po dwa C. guilliermondii, C. parapsilosis i C. inconspicua, po jednym C. sake i C. pulcherrima oraz 12 szczepów Candida spp. Lekowrażliwość oznaczono mikrometodą rozcieńczeniową za pomocą zestawów Fungitest (Sanofi Diagnostics Pasteur). Najsilniejsze działanie kandydobójcze miały amfoterycyna B (100% szczepów wrażliwych) i 5-fluorocytozyna (86,4% szczepów wrażliwych). Stwierdzono znaczne różnice w podatności Candida na testowane preparaty imidazolowe. Wykazano, że 72,1% szczepów było wrażliwych na ketokonazol, 67,9% na mikonazol, 61,4% na flukonazol i zaledwie 47,1% na itrakonazol. Spośród badanych gatunków najwyższą wrażliwość na imidazole miały szczepy C. albicans (83,3% wrażliwych na flukonazol, 66,7% na itrakonazol). Wykryto 17 (21,8%) szczepów C. albicans opornych i dziewięć (11,5%) o zmniejszonej wrażliwości na itrakonazol oraz cztery (5,2%) oporne i dziewięć (11,5%) o zmniejszonej wrażliwości na flukonazol. Najmniej podatne na działanie imidazoli były szczepy C. krusei i C. glabrata (odpowiednio 45,5% i 21,1% szczepów opornych oraz 54,5% i 73,7% o zmniejszonej wrażliwości na flukonazol). Spośród 32 szczepów Candida różnych od C. albicans, C. glabrata i C. krusei wykazano 75% wrażliwych na ketokonazol, 62,5% na flukonazol, 59,4% na mikonazol i 37,5% na itrakonazol. Badane szczepy Candida były wrażliwe na wszystkie leki lub miały zmniejszoną wrażliwość, albo były oporne na jeden lub kilka preparatów. Na tej podstawie wyodrębniono 11 wzorców lekowrażliwości.