Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przerzuty wybranych nowotworów do skóry

Autor:
Magdalena Baśkiewicz-Masiuk, Marek Masiuk, Elżbieta Załuga, Romuald Maleszka, Bogusław Machaliński
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
2
Strona początkowa:
132
Strona końcowa:
135
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
przerzuty nowotworowe, diagnostyka różnicowa
Czytaj

Skóra jest uznawana za rzadką lokalizację przerzutów nowotworów złośliwych. Obraz zmian na skórze jest bardzo różnorodny z przewagą zmian guzkowych. Przerzuty do skóry mogą imitowaæ inne schorzenia dermatologiczne, w tym nowotwory pierwotne skóry oraz wiele chorób nienowotwo-rowych. Najczęściej świadczą one o zaawansowanym procesie nowotworowym, ale mogą byæ również pierwszym objawem choroby nowotworowej. W pracy przedstawiono ogólną wiedzę na temat przerzutów do skóry, podano ich cechy morfologiczne, lokalizację oraz podstawy różnicowania, a następnie scharakteryzowano główne punkty wyjścia.