Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Endoskopowe leczenie przetok trzustkowych zewnętrznych

Autor:
Marian Smoczyński, Iwona Marek, Michał Dubowik, Grażyna Rompa, Joanna Pieńkowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Gastroenterologia Polska
Rok:
2007
Tom:
14
Numer:
3
Strona początkowa:
191
Strona końcowa:
195
ISSN:
1232-9886
Słowa kluczowe:
przetoka trzustkowa, leczenie endoskopowe

Wprowadzenie: Zewnętrzne przetoki trzustkowe są stosunkowo częstym powikłaniem zabiegów operacyjnych w obrębie jamy brzusznej, urazów i ostrego zapalenia trzustki. Kanał przetoki biegnie zwykle wzdłuż linii cięcia chirurgicznego lub poprzez kanał drenażu przezskornego. Pojawienie się przetoki jest związane z utrudnieniem odpływu soku trzustkowego do dwunastnicy przez zwężenie przewodu trzustkowego lub złóg. W przypadku, kiedy leczenie zachowawcze jest nieskuteczne, stosuje się endoskopowe metody lecznicze, takie jak: sfinkterotomię, poszerzanie przewodu trzustkowego (p.t), usuwanie złogów i protezowanie p.t. Materiał i metody: Leczenie endoskopowe zewnętrznej przetoki trzustkowej zastosowano u 7 chorych leczonych w naszej Klinice. Przyczyną powstania przetoki były: nekrozektomia chirurgiczna u 4 pacjentów, uraz jamy brzusznej u 1 pacjenta, powikłanie po dystalnej pankreatektomii u 1 chorego, powikłanie po zewnętrznym drenażu zakażonej martwicy trzustki u 1 pacjenta. U wszystkich chorych uszkodzenie p.t. zostało potwierdzone za pomocą endoskopowej pankreatografii wstecznej (EPW). Wszystkim pacjentom wykonano sfinkterotomię brodawki dwunastniczej większej. Zwężenia p.t. były poszerzane endoskopowe Czas zamknięcia się przetoki wynosił 15-39 dni. Endoprotezy były wymieniane co około 3 miesiące do czasu przywrócenia prawidłowego wypływu soku trzustkowego z p.t. do dwunastnicy. Wyniki: Okres protezowania przewodu trzustkowego wynosił 31-294 dni. ?redni czas obserwacji wyniósł 23 miesiące. Nie obserwowano powikłań zastosowanego leczenia. Wnioski: Stwierdzono, że endoskopowe leczenie zewnętrznych przetok trzustkowych jest metodą skuteczną i bezpieczną, protezowanie p.t. powinno być prowadzone do czasu jego skutecznego poszerzenia, kwalifikacja do leczenia endoskopowego powinna opierać się na wynikach badań obrazowych - EPW.