Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Białko hsCRP u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1

Autor:
Barbara Głowińska-Olszewska, Mirosława Urban, Jadwiga Peczyńska, Alicja Koput
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2007
Tom:
13
Numer:
2
Strona początkowa:
79
Strona końcowa:
84
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
hsCRP, cukrzyca typu 1, nadciśnienie, otyłość, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Białko hsCRP (high sensivity, wysokiej czułości) jest uznanym markerem stanu zapalnego, charakteryzującego proces miażdżycowy w jego wczesnych etapach. W przeciwieństwie do wyczerpujących informacji o markerach zapalenia w cukrzycy typu 2 i zespole metabolicznym u ludzi dorosłych, ciągle niewiele wiadomo na temat tego procesu w cukrzycy typu 1, szczególnie u dzieci. Celem pracy była analiza stężenia białka hsCRP u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 w zależności od współwystępowania dodatkowych czynników ryzyka miażdżycy oraz powikłań o charakterze mikroangiopatii. Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 127 dzieci i młodzieży w wieku 14,9±3,1 roku, chorujących na cukrzycę typu 1 średnio 6,7±3,3 roku. Grupę kontrolną stanowiło 52 zdrowych dzieci i młodzieży dobranych pod względem wieku (średnio – 14,9±2,8 roku) i płci. Stężenie hsCRP oceniano za pomocą metody immunoturbidymetrycznej, z użyciem odczynnika Tina-quant CRP (Latex) HS firmy Roche. Wyniki: Stężenie hsCRP w całej grupie dzieci chorych na cukrzycę wyniosło 0,17±0,2 mg/dl i było wyższe od stężenia w grupie kontrolnej (0,078±0,1 mg/dl; p=0,072, bliskie istotności statystycznej). Dzieci z towarzyszącym nadciśnieniem tętniczym krwi (n=38) miały istotnie wyższe hsCRP w porównaniu do dzieci zdrowych (0,27±0,3 vs. 0,07 mg/dl, p=0,008) i dzieci chorych z prawidłowm ciśnieniem (0,13±0,22 mg/dl; p=0,024). U dzieci z cukrzycą i otyłością (n=23) stwierdzono wyższe stężenie hsCRP w porównaniu do osób zdrowych (0,24±0,3 vs. 0,07±0,1 mg/dl, p=0,04). U 14 badanych dzieci z cukrzycą typu 1 oraz nadciśnieniem i otyłością zaobserwowano dalszy wzrost hsCRP (0,28±0,3 mg/dl). U dzieci z powikłaniami mikroanaczyniowymi stężenie hsCRP wyniosło 0,22±0,2 mg/dl i było nieistotnie wyższe w porównaniu do dzieci bez powikłań czy grupy kontrolnej. Analiza korelacji liniowej wykazała istotne zależności między hsCRP a ciśnieniem skurczowym krwi (r=0,2; p=0,04) oraz HbA1c (r=0,25; p=0,015). Analiza regresji krokowej postępującej wykazała istotną zależność hsCRP od ciśnienia skurczowego, HbA1c oraz triacylogliceroli (R=0,37; p=0,003). Wnioski: U dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 i z współwystępującym nadciśnieniem i otyłością stwierdzono istotnie wyższe stężenie białka hsCRP. Wzrost stężenia białka hsCRP u młodych pacjentów z cukrzycą typu 1 i nadciśnieniem i/lub otyłością przemawia za stanem zapalnym o małym nasileniu w przebiegu rozwijającego się jednocześnie zespołu metabolicznego.