Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Proinsulinowy peptyd C – bioaktywny peptyd z wielkim potencjałem

Autor:
Łukasz Walenciak, Wojciech Fendler, Wojciech Młynarski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2007
Tom:
13
Numer:
2
Strona początkowa:
95
Strona końcowa:
98
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca, dzieci, neuropatia cukrzycowa, nefropatia cukrzycowa
Czytaj

Peptyd łączący proinsuliny (peptyd C) początkowo uważany był za cząsteczkę pozbawioną istotnych działań biologicznych, poza kształtowaniem przestrzennym insuliny. Przyczyną takiego stanu rzeczy był brak widocznych efektów jego podaży zdrowym ochotnikom lub zwierzętom. Obecnie, w świetle licznych badań dotyczących struktury, wiązania do błon cytoplazmatycznych i funkcji peptydu C, wydaje się, że posiada on kluczową rolę w patogenezie powikłań cukrzycy typu 1 (DM1). Pacjenci, u których zachowana jest wysoka resztkowa insulinosekrecja (a tym samym sekrecja peptydu C) wykazują późniejsze wystąpienie i łagodniejszy przebieg takich powikłań, jak neuropatia, nefropatia czy mikroangiopatia. W pracy omówiono między innymi molekularne i komórkowe aspekty działania peptydu C, takie jak: aktywacja kinazy białkowej C, Na+, K+-ATP-azy, syntazy tlenku azotu, kinaz MAP i ERK1/2, wpływ na przewodnictwo impulsów nerwowych oraz interakcje z egzogenną i endogenną insuliną. Przedstawione zostały również kliniczne implikacje niedoboru tego, dotychczas niedocenianego, peptydu oraz konsekwencje terapeutyczne jego suplementacji zarówno w pierwotnej, jak i wtórnej prewencji powikłań DM1.