Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Doświadczenia własne w leczeniu cukrzycy typu 1 ujawnionej przed 7 rokiem życia

Autor:
Agata P. Chobot, Grażyna Deja, Adrian Marcinkowski, Anna Myrda, Mariola Minkina-Pedras, Przemysława Jarosz-Chobot, Ewa Otto-Buczkowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2007
Tom:
13
Numer:
2
Strona początkowa:
75
Strona końcowa:
78
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, HbA1c, terapia insulinowa, dzieci w wieku przedszkolnym, wyrównanie metaboliczne
Czytaj

Wprowadzenie: Liczba zachorowań na cukrzycę typu 1 wzrasta, szczególnie wśród najmłodszych dzieci. Obecne w tej grupie wiekowej czynniki, takie jak ograniczona możliwość współpracy, słaba akceptacja wielokrotnych wstrzyknięć oraz inne zachowania mogą mieć zdecydowany wpływ na skuteczność prowadzonej opieki diabetologicznej. Celem pracy była ocena skuteczności leczenia u małych dzieci chorujących na cukrzycę. Materiał i metody: Kartoteki 58 dzieci z cukrzycą typu 1, wszystkich znajdujących się pod opieką naszej poradni, które zachorowały (w latach 1998-2003) przed 7 rokiem życia (średnio w wieku 4,05±1,6 roku), analizowano retrospektywnie. HbA1c, całkowite, posiłkowe oraz podstawowe dobowe zapotrzebowanie na insulinę (DIR), model insulinoterapii, masę ciała, wzrost, epizody ciężkich hipoglikemii jak i kwasicy ketonowej (DKA) oceniano w dwuletnich odstępach do kwietnia 2006. Wyniki: ?rednia wartość HbA1c dla całego obserwowanego okresu dla wszystkich dzieci wynosiła 7,2±1,2% i nie różniła się istotnie pomiędzy poszczególnymi przedziałami. Najbardziej popularnym modelem terapii przy ujawnieniu się cukrzycy była terapia z zastosowaniem mieszanek insulinowych (Mix) (67%), a po 4 i 6 latach – ciągły podskórny wlew insuliny za pomocą pompy insulinowej (CSII) (odpowiednio 50% i 75%). Tendencję do lepszego wyrównania metabolicznego obserwowano przy wielokrotnych wstrzyknięciach i CSII, niż na Mix. Nie stwierdzono zmian kanałów percentylowych masy ciała ani wzrostu. Posiłkowe oraz podstawowe DIR wzrosło w pierwszym obserwowanym okresie. Następnie stabilizowały się na poziomach: odpowiednio 0,35-0,42 j/kg/24 godz. i 0,35-0,39 j/kg/24 godz. Epizody ciężkiej hipoglikemii występowały z częstością 6,72/100 pacjentolat. Wniosek: Długoterminowe dobre wyrównanie metaboliczne jest możliwe do osiągnięcia u małych dzieci z cukrzycą w bezpieczny sposób.