Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena występowania i analiza wybranych czynników ryzyka kwasicy ketonowej w momencie ujawnienia cukrzycy typu 1

Autor:
Bogusława Olak-Białoń, Grażyna Deja, Przemysława Jarosz-Chobot, Ewa Otto Buczkowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2007
Tom:
13
Numer:
2
Strona początkowa:
85
Strona końcowa:
90
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, kwasica ketonowa przy ujawnieniu, czynniki ryzyka kwasicy ketonowej
Czytaj

Wprowadzenie: Kwasica ketonowa jest ciężkim, ostrym powikłaniem cukrzycy, powodującym stan zagrożenia życia, zwłaszcza u dzieci i w momencie ujawnienia choroby. Celem pracy była ocena występowania i analiza wybranych czynników ryzyka kwasicy ketonowej w momencie ujawnienia cukrzycy typu 1. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 186 dzieci hospitalizowanych w latach 2004-2005 z powodu ujawnienia cukrzycy. Przeanalizowano następujące parametry biochemiczne: pH, stężenie glukozy, HbA1c oraz informacje na temat objawów klinicznych choroby, czasu ich trwania i ilości wizyt u lekarza, poprzedzających rozpoznanie. Wyniki: U 62 osób (33%) stwierdzono obecność kwasicy podczas rozpoznania. ?redni wiek tych dzieci wynosił 8,3±4,9 roku i był znamiennie niższy od wieku całej badanej populacji (9,6±4,9 roku, p<0,05). Istotnie częstsze występowanie kwasicy stwierdzono u dzieci poniżej 4 r.ż. (p<0,001). Poza klasycznymi objawami cukrzycy najczęstszym dodatkowym objawem było wtórne moczenie nocne. Częstość występowania kwasicy pozostawała względnie stała w ciągu roku, mimo odnotowywanej sezonowości zachorowań. Nie stwierdzono korelacji między czasem występowania objawów a nasileniem kwasicy (pH), jak również między opóźnieniem rozpoznania a nasileniem kwasicy i wiekiem badanych. Wniosek: Kwasica ketonowa towarzyszy 1/3 przypadków ujawnień cukrzycy u dzieci, a spośród rozpatrywanych czynników ryzyka jedynie młody wiek dziecka wydaje się być istotnym czynnikiem jej rozwoju przy rozpoznaniu cukrzycy.