Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza bezpieczeństwa i skuteczności angioplastyki tętnicy nerkowej w różnych stanach klinicznych

Autor:
Robert Juszkat, Katarzyna Kostka-Jeziorny, Anna Posadzy-Małaczyńska, Fryderyk Pukacki, Andrzej Tykarski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
3
Strona początkowa:
169
Strona końcowa:
175
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
wewnątrznaczyniowa przezskórna plastyka tętnicy nerkowej, PTRA, nadciśnienie naczyniowo-nerkowe, zwężenie tętnicy nerkowej
Czytaj

Wprowadzenie: Autorzy niniejszej pracy przedstawiają przypadki wszystkich pacjentów poddanych wewnątrznaczyniowej przezskornej plastyki tętnicy bądź tętnic nerkowych w Zakładzie Radiologii Klinicznej AM w Poznaniu w latach 2001-2005. Wykrycie nadciśnienia naczyniowo-nerkowe-go (n-n) oraz szybka interwencja naczyniowa jest niezmiernie ważne, ponieważ dzięki przezskornej wewnątrznaczyniowej plastyki tętnic nerkowych stanowi potencjalnie odwracalną przyczyną nadciśnienia tętniczego. Materiał i metodyka: W latach 2001-2005 w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń oraz Zakładzie Radiologii Klinicznej AM w Poznaniu, wewnątrznaczyniowej plastyce tętnicy nerkowej poddano w sumie 60 pacjentów. Grupa ta nie była homogenna pod względem klinicznym oraz miejsca dostępu naczyniowego. Pierwszą grupę stanowili pacjenci z krytycznym przewężeniem tętnicy nerkowej nerekwłasnych (n=41). Drugą grupę stanowili chorzy z krytycznym zwężeniem tętnicy nerkowej nerki przeszczepionej (n=7), a trzecią grupę pacjenci z niedrożnością aortalno-udową z towarzyszącym nadciśnieniem n-n (n=12). U wszystkich pacjentów przed wykonaniem PTRA - przezskornej wewnątrznaczyniowej plastyki tętnic nerkowych (percutaneous transluminal renal angioplasty- PTRA) wykonano badania laboratoryjne, ultrasonografie nerek, renoscyntygrafią oraz oznaczano aktywność reninową osocza. W kilku wątpliwych przypadkach wykonano angio-KT tętnic nerkowych. Wyniki: We wszystkich przypadkach (n=60) odnotowano sukces techniczny. W 5% odnotowano powikłania. Wystąpiło jedno poważne powikłanie w postaci perforacji tętnicy nerkowej z krwawieniem zaotrzewnowym zakończone nefrektomią (tj. 1,6%). W dwóch przypadkach obserwowano tętniaki rzekome (tj. 3,3%). U wszystkich pacjentów po wykonaniu PTRA zaobserwowano spadek stężenia kreatyniny, mocznika, aktywność reninową osocza oraz obniżenie wartości ciśnienia tętniczego. W większości przypadków liczba stosowanych leków hipotensyjnych została zredukowana bądź dokonano redukcji dawek. Wnioski: Przezskórna angioplastyka tętnicy nerkowej z równoczesnym wszczepieniem stentu jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia nadciśnienia n-n u pacjentów ze zwężeniem na tle miażdżycowym tętnicy, z zespołem Leriche'a oraz ze zwężeniem tętnicy nerki przeszczepionej.