Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Postępowanie u chorych z wadą mitralną serca

Autor:
Wiesława Tracz, Agata Leśniak-Sobelga, Maria Olszowska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
3
Strona początkowa:
203
Strona końcowa:
210
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zwężenie zastawki mitralnej, niedomykalność zastawki mitralnej, echokardiografia, leczenie
Czytaj

Niedomykalność zastawki mitralnej (NZM) stanowi drugą, po zwężeniu zastawki aortalnej, najczęstszą wadę zastawkową, natomiast zwężenie zastawki mitralnej spotykane jest coraz rzadziej. Najczęstszą przyczyną zwężenia zastawki mitralnej jest choroba reumatyczna, wrodzone anomalie są rzadkie. Organiczna NZM występuje w przebiegu wypadania płatka zastawki mitralnej, choroby reumatycznej, choroby niedokrwiennej serca, infekcyjnego zapalenia wsierdzia, kolagenoz oraz stosowania niektórych leków, jak również wtórnie do poszerzenia pierścienia mitralnego. Wyróżnia się postać ostrą spowodowaną pęknięciem strun ścięgnistych, mięśni brodawkowatych oraz procesem infekcyjnym wsierdzia. Echokardiografia uznana jest obecnie jako metoda standardowa w ocenie morfologii i funkcji zastawek. Dokonujący się rozwój przezskórnych technik stanowi alternatywę w stosunku do leczenia operacyjnego. Obecna praca podsumowuje praktyczne zalecenia dotyczące kwalifikacji zabiegowej pacjentów z wadami zastawki mitralnej w oparciu o najnowsze standardy opublikowane w roku 2006 przez Amerykańskie Towarzystwa Kardiologiczne (American College of Cardiology/American Heart Association - ACC/AHA) oraz w roku 2007 przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (Eu-ropean Society of Cardiology - ESC).