Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nagła śmierć sercowa: jak zapobiegać?

Autor:
Maria Trusz-Gluza, Artur Filipecki, Krystian Wita
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
3
Strona początkowa:
211
Strona końcowa:
214
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
nagła śmierć sercowa, komorowe zaburzenia rytmu, implantowany kardiowerter-defibrylator
Czytaj

Wspólne zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (EuropeanSocietyof Cardiology- ESC) i obu towarzystw amerykańskich: American College of Cardiology (ACC) i American Heart Association (AHA) opublikowane w 2006 roku, dokonują oceny, metod terapii i postępowania u chorych zagrożonych nagłą śmiercią sercową (sudden cardiac death - SCD). Istotna rola wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora serca w prewencji wtórnej jest aktualnie znacznie poszerzona w grupie prewencji pierwotnej. Podkreśla się rolę modyfikacji stylu życia i walki z czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego. W leczeniu farmakologicznym rośnie rola leków beta-adrenolitycznych, inhibitorów ACE i statyn, a w interwencyjnym rewaskularyzacji oraz ablacji mięśnia serca. Na tle zaleceń i światowych statystyk przedstawiono niewystarczające zastosowanie i dostępność nowoczesnych metod zapobiegania nagłej śmierci sercowej w Polsce.