Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Adiponektyna w chorobie wieńcowej - przegląd piśmiennictwa

Autor:
Szymon Tuchacz, Marcin Gruchała, Joanna Karbowska, Zdzisław Kochan, Wojciech Sobiczewski, Andrzej Rynkiewicz
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
3
Strona początkowa:
215
Strona końcowa:
219
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
adipocytokiny, adiponektyna, choroba wieńcowa, ostry zespół wieńcowy
Czytaj

Tkanka tłuszczowa produkuje szereg substancji białkowych, określanych mianem adipocytokin. Wywierają one istotny, ale nie do końca poznany, wpływ na metabolizm i funkcjonowanie licznych układów, w tym układu krążenia. W niniejszej pracy przedstawiono przegląd piśmiennictwa dotyczący adiponektyny w chorobie wieńcowej zarówno stabilnej, jak i niestabilnej. Adiponektyna występuje w dużych stężeniach wosoczu, stanowiąc około 0,01% wszystkich białek. Paradoksalnie jej stężenie jest niższe u osób otyłych. Obecność receptorów dla adiponektyny wykazano w licznych tkankach, m.in. w wątrobie i mięśniach szkieletowych. Poprzez działanie receptorowe zwiększa insulinowrażliwość i tym samym zużycie glukozy. Adiponektyna wykazuje liczne działania przeciwmiażdżycowe. Wykazano, że hamuje indukowaną przezTNFa adhezję monocytówdo komórek śród-błonka oraz ekspresję genów dla cząsteczek adhezyjnych. Ponadto adiponektyna wpływa na akumulację lipidów w makrofagach i może modulować różnicowanie makrofagów. Bardzo istotnym czynnikiem ograniczającym rozwój miażdżycy jest hamowanie przez adiponektynę proliferacji i migracji komórek mięśni gładkich. W komórkach śródbłonka zwiększa ona także syntezę tlenku azotu. Związek adiponektyny z miażdżycą i chorobą wieńcową był przedmiotem licznych badań. W cytowanych pracach wykazano m.in. zwiększone ryzyko choroby wieńcowej u osób z niskim stężeniem tego białka. Niski poziom adiponektyny był również stwierdzany u chorych, u których doszło do rozwoju zespołu metabolicznego i cukrzycy. W prezentowanej pracy dokonano krótkiej charakterystyki funkcji wydzielniczej tkanki tłuszczowej oraz adiponektyny jako białka, ze szczególnym podkreśleniem lokalizacji jej receptorów. Ponadto, przedstawiono przegląd wybranych pozycji piśmiennictwa, z zaznaczeniem związku adiponektyny z czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego oraz choroby wieńcowej i ostrych zespołów wieńcowych.