Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Farmakologiczne leczenie otyłości u dorosłych

Autor:
Sławomir Surowiec, Piotr Jankowski
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
3
Strona początkowa:
221
Strona końcowa:
225
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
otyłość, leczenie farmakologiczne
Czytaj

Otyłość staje się coraz ważniejszym i gwałtownie narastającym problemem zdrowotnym w wielu krajach rozwiniętych. Powoduje również znaczny wzrost wydatków na ochronę zdrowia. Jako choroba przewlekła wymaga długotrwałej terapii obejmującej całkowitą zmianę stylu życia, włączając w to redukcję spożycia produktów wysokokalorycznych oraz podjęcie aktywnego trybu życia. Jednak w obserwacji długoterminowej takie postępowanie niejednokrotnie nie wystarcza do osiągnięcia pożądanego celu i konieczne staje się włączenie leczenia farmakologicznego. Leki przeciw otyłości pomimo różnych mechanizmów działania obejmujących różne etapy związane z przyjmowaniem pokarmów mają prowadzić do tego samego celu, czyli zapewnić dalszy spadek i utrzymanie pożądanej masy ciała oraz zredukować ryzyko sercowo-naczyniowe. Leki te nie tylko powinny być skuteczne, ale również powinny prezentować optymalny profil bezpieczeństwa, zwłaszcza w terapii przewlekłej. W pracy prezentujemy środki farmakologiczne stosowane obecnie w celu redukcji masy ciała.