Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rola biomarkerów w ocenie ryzyka ostrych zespołów wieńcowych

Autor:
Anna Hrynkiewicz, Marcin Grabowski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
3
Strona początkowa:
226
Strona końcowa:
227
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
biomarkery, ostre zespoły wieńcowe, stratyfikacja ryzyka
Czytaj

Zastosowanie markerów biochemicznych może być pomocne w ocenie rokowania pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi (OZW). Objawy kliniczne OZW mogą być niecharakterystyczne lub nawet w ogóle nie występować. Ze względu na niespecyficzne objawy kliniczne, ocena stężenia biomarkerów odgrywa dużą rolę we wczesnej stratyfikacji ryzyka u tych pacjentów. Jednoczesne oznaczanie wielu nowoczesnych markerów biochemicznych, z różnych szlaków biologicznych, może podnosić ich wartość prognostyczną.