Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Częstość oraz charakter zmian w wątrobie u chorych na przewlekłe zapalenie trzustki

Autor:
Jerzy Klimczak, Anita Gąsiorowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Gastroenterologia Polska
Rok:
1998
Tom:
5
Numer:
1
Strona początkowa:
41
Strona końcowa:
45
ISSN:
1232-9886
Słowa kluczowe:
przewlekłe zapalenie trzustki, choroby wątroby
Czytaj

Celem pracy była ocena częstości występowania oraz charakter zmian w wątrobie u chorych na przewlekłe zapalenie trzustki (pzt). Badania przeprowadzono u 45 chorych na przewlekłe zapalenie trzustki. Rozpoznanie ustalono na podstawie badań laboratoryjnych oraz klinicznych i technik obrazowych (USG, TK, ERCP). Stopień zaawansowania zmian zapalnych w trzustce oceniano według klasyfikacji Cambridge. Analizując wyniki badań biochemicznych u 26% chorych na pzt wykazano cechy uszkodzenia wątroby. Podczas badania klirensu osoczowego Hepidy stwierdzono u 82,5% chorych upośledzenie czynności wątroby średniego stopnia, a u 17,5% pacjentów ciężkie uszkodzenie wątroby. Na podstawie badania histopatologicznego bioptatów wątroby wykonanego u 12 chorych z pzt wykazano: u 5 chorych aktywne zapalenie, u 3 chorych przetrwałe zapalenie i u 1 chorego toksyczne zapalenie wątroby. W trakcie biopsji wątroby w żadnym przypadku nie stwierdzono cech typowych dla uszkodzenia alkoholowego.